Jaarverslag

Jaarverslag 2018

Bestuursverslag 2018

Africa Surgery is in augustus 2015 opgericht. De stichting heeft als hoofddoel het steunen van instellingen die medische zorg verlenen aan lichamelijk beperkte personen, voornamelijk uit Sierra Leone en omringende landen in West-Afrika. Het langs deze weg willen helpen komt voort uit persoonlijke betrokkenheid met de vele patiënten in Sierra Leone die zonder hulp niet behandeld kunnen worden. Dit werk is begonnen door Africa Surgery Inc.(ASI) Gevestigd is de USA. Mede op hun verzoek en met hun ondersteuning is Africa Surgery Nederland (ASN) opgericht.

Het jaar 2018 Is gekenmerkt door het nog steeds zoeken naar mogelijkheden om vruchtbare fondswerving te doen bij particulieren en bedrijven. In deze opbouwfase wordt financiële steun ontvangen van ASI. Wij hebben vastgesteld dat fondswerving bij deze groepen alleen mogelijk is als er fors in wordt geïnvesteerd en er voldoende mankracht is om zo’n opdracht te kunnen uitvoeren. Het opbouwen van een relatiebestand bleek met de bestaande menskracht en financiële middelen niet mogelijk.  De begroting voor 2018 was te ambitieus. Gezien het bovenstaande kon daarvan slechts een beperkt deel gerealiseerd worden door hulp van ASI. Met name de eigen fondswerving kwam niet van de grond.

We hebben besloten ons te richten op goede doelen organisaties die dezelfde doelstelling hebben als ASN, te weten: Medische hulp aan inwoners van Afrikaanse landen. Hiertoe zijn in januari 2019 een dertien verzoeken uitgegaan met een subsidieaanvraag van KITE-SL, de lokale hulporganisatie in Sierra Leone, voor de behandeling van 10 Scoliose patiënten.

Het In 2017 opgestelde Meerjarenplan is als te ambitieus ter zijde gesteld. Een nieuw begroting voor 2019 is gemaakt.

Eerdere verslagen

http://www.africasurgery.nl/nl/eerdere-verslagen/