Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Africa Surgery (Nederland) (ASN)

Missie:

ASN wordt gedreven door de wens medische hulp mogelijk te maken voor (jonge) inwoners van West Afrika. De hulp wordt vooral gericht op de arme inwoners van Sierra Leone; het medisch behandelen van hun lichamelijke aandoening waarvoor medische hulp zonder financiële steun niet voorhanden is.

Toelichting:

Door de oorlog die tot 2001 duurde en daarna door de Ebola epidemie is de totale medische zorg in Sierra Leone vrijwel geheel weggevallen.

Met name in Sierra Leone is de medische nood groot. Veel patiënten lijden aan ziektes en aandoeningen zoals klompvoet, osteomyelitis, heupproblemenen, tuberculosis in de beenderen of gewrichten, hernia, gangreen, etc.

Door betrouwbare lokale organisaties geselecteerde patiënten worden door ASN financieel instaat gesteld een behandeling te ondergaan; afhankelijk van welke organisatie in beeld is, bestaat deze hulp uit kosten voor behandeling en of verpleegkosten en/of medicijnen.

ASN is een zusterorganisatie van Africa Surgery Inc (ASI), 70 MacCulloch Ave, Morristown, NJ  07960 USA opgericht in 2003. Een van de eerste patiënten die door ASI zijn geholpen is de voorzitter van onze stichting ASN. Zijn gedrevenheid komt voort uit zijn verlangen om ook andere inwoners van Sierra Leone, dezelfde hulp te verlenen die hij ook heeft mogen ontvangen.

Doelstelling en uitvoering van het actuele beleid.

De doelstelling is het realiseren van de missie door het werven van fondsen zodat over vijf jaar een substantieel aantal patiënten per jaar kunnen worden geholpen. Dit aantal zal worden bereikt door een regelmatige groei in de jaren die daaraan voorafgaan. Hiervoor wordt een beleid gevoerd dat er op gericht is particulieren en organisaties te enthousiasmeren voor het helpen van het verminderen van de grote medische nood die er de laatste decennia is ontstaan.

Het werven van fondsen zal gebeuren door:

  • Het uitdelen van 10.000 voor ASN kosteloos gemaakte folders.
  • Het verzenden van brieven naar bedrijven en instellingen om aandacht te vragen voor deze nood in Sierra Leone.
  • Het verzoek richten aan kerken om voor ASN een collecte te houden.
  • Via persoonlijke contacten van de bestuursleden mensen bereid maken om steun te verlenen. Zowel éénmalig als als vaste sponsor.
  • Het gebruikmaken van ondersteunende websites voor fondsen wervende organisaties.
  • Het actueel houden van de eigen website africasurgery.nl. met betrekking tot de nood van patiënten in Sierra Leone en de hulp die daarvoor wordt verleend en het daarop verzoeken om steun.

Het werk wordt gedaan door de drie bestuursleden van ASN die onbezoldigd zich inzetten voor dit werk.

De wijze van besteden van de verkregen fondsen.

De uitgaven worden rechtstreeks overgemaakt aan de medische instellingen in Sierra Leone die na onderzoek van ASI betrouwbaar zijn bevonden. Deze organisaties zijn:

  1. Holy Spirit Hospital, Makeni, Sierra Leone
  2. Joseph’s School for the Hearing Impaired and Loreto Clinic, Makeni, Sierra Leone
  3. Medical Assistance Sierra Leone
  4. KITE-SL (Kyphoscoliosis Initiative for Therapy and Empowerment – Sierra Leone)