Noodoproep voor Satta

Bij Satta Sheriff is een borsttumor gegroeid. Een operatie is snel noodzakelijk om de tumor te verwijderen. Africa Surgery wil de 8-jarige graag helpen, maar de kosten van de ingreep zijn €16.000. Helpt u om het leven van Satta te redden? U kunt via onze website doneren. Lees verder →