Groep hernia patiënten succesvol geopereerd

Stichting Africa Surgery Nederland heeft het leven van deze mensen kunnen redden. Na veel verzoeken van mensen met hernia’s heeft Africa Surgery Nederland een deel van deze patiënten kunnen helpen. Wij hopen door uw donatie nog meer van deze mensen te kunnen helpen. Daarom vragen wij voor uw donatie, zodat wij voor nog veel meer mensen de reddingsboei zijn.