Mondchirurgie en gezichtstumoren

Veel patiënten zoeken Africa Surgery op met een abces op de kaak of een tumor op het gezicht. Zij worden standaard doorverwezen naar Dr. Don Davis in Freetown, de enige mond- en kaakchirurg in Sierra Leone.

Abcessen worden medisch behandeld en geopereerd door het verwijderen van de infectie en reconstrueren van de kaak. Als de tumors te opereren zijn werkt Dr. Davis samen met aangezichtsspecialisten die vanuit het buitenland bezoeken. Kwaadaardige tumoren die veroorzaakt worden door Burkittlymfoom worden succesvol behandeld met chemotherapie.

Africa Surgery heeft voorzien en betaald voor ongeveer 25 gevallen van dit soort operaties.

Hassanatu voor (links) en na chemo therapie (rechts)

Hassanatu voor (links) en na chemo therapie (rechts)

Mohamed voor zijn operatie (links) en na zijn operatie (rechts)

Mohamed voor zijn operatie (links) en na zijn operatie (rechts)