Sponsor een schoolkind

Sorie is hersteld van een spinale chirurgie en nu deel van dit programma

Sorie is hersteld van een spinale chirurgie en nu deel van dit programma

Donateurs van Africa Surgery kunnen met een donatie van maar €200 de educatie van een kind voor één jaar steunen. De sponsoring geldt zowel van basisonderwijs als middelbaar onderwijs. De donatie omvat:

  • schoolgeld
  • uniform, inclusief schoenen
  • schoolboeken
  • hulpmiddelen (pen, potloden en papier)

De gesponsorde kinderen leven voornamelijk in of in de omgeving van Freetown, Makeni en Lungi. Hier heeft Africa Surgery een passende operatie in het veld.

Door onze beperkte mankracht kunnen we maximaal 100 kinderen per jaar sponsoren. Op dit moment hebben we 92 kinderen die we actief sponsoren en regulier school bezoeken. Acht kinderen staan op de wachtlijst om deel uit te gaan maken van het programma.

Sponsoren krijgen een foto van hun kind en aan het einde van het schooljaar een brief om “dank je wel” te zeggen.

Als je geïnteresseerd bent om een schoolkind te sponsoren, schrijf naar Africa Surgery, en geef daarbij aan dat je geïnteresseerd bent in het “Sponsor een schoolkind programma.”

Een aantal bestuursleden van Africa Surgery is ook betrokken bij Dutch en Turkish School of Hope Iris, een project om een school op te richten voor dakloze kinderen in Sierra Leone. Zie voor meer informatie het projectplan.

Leden van 'sponsor een schooldkind' uit Masongbo

Leden van ‘sponsor een schooldkind’ uit Masongbo